Om FAKS

Foreningen af kroniske smerteramte og pårørende

Den nyeste statistik fra 2020 viser, at 1.3 millioner danskere lider af kroniske eller hyppigt tilbagevendende smerter. Smerter er ikke i sig selv synlige, og det kan derfor for omverden være svært at acceptere dine smerter og begrænsninger som virkelige. Man kan mødes af mistro, føle et konstant behov for at retfærdiggøre sig, opleve ensomhed og muligvis fremmedgørelse.

FAKS arbejder for synliggørelse og anerkendelse af kroniske smerter som en alvorlig og invaliderende lidelse, som ikke blot er et problem for den enkelte men for hele samfundet. 
Derudover tilbyder vi vores medlemmer viden og redskaber til at tage kontrol over eget liv, selvværd og livskvalitet gennem oplysning, træning, støtte og samvær.

Foreningens formål er på alle planer at arbejde for smertepatienters interesser i overensstemmelse med, hvad der er bedst for samfundet som helhed.
Hver gang vi hjælper til at bedre blot en enkelt persons liv, hjælper vi i virkeligheden mange mennesker.